Disclaimer

DISCLAIMER
Deze website is eigendom van Agimex bvba, Essensteenweg 16, 2950 Kapellen met als ondernemingsnummer BE 0415.278.081, hierna genoemd Agimex.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Agimex of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Agimex levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Agimex de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Agimex kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info[at]agimex.be 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Agimex verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Agimex gevestigd is, bevoegd.

 

COOKIEBELEID
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. We doen dit om uw surfervaring op onze website aangenamer en sneller te maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

 

PRIVACY POLICY
Agimex hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet. Deze pagina beschrijft het beleid dat door Agimex wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer, alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid kunt u terecht bij Dany Van kerckhoven op dvk@agimex.be

Agimex verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klanten administratie, opvolgen van offertes/bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.) We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.
Met deze Privacyverklaring wil Agimex u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Agimex. Agimex houdt zich het recht voor om te allen tijde deze Privacyverklaring aan te passen.

Als websitebezoeker en gebruiker van onze communicatiekanalen verschaft u zelf de persoonsgegevens aan Agimex en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht, noch openbaar gemaakt worden.

Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit strikt noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven doeleinden in deze Privacyverklaring.
Agimex heeft technische beveiligingsmaatregelen genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te herleiden. Bij inbreuk door derden zal Agimex onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Agimex vraagt en verwerkt alleen maar die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Wij vergaren deze informatie via ons contactformulier en via e-mails verzonden via deze website:
• Identificatiegegevens
• Interesses

De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doeleinden:
• administratieve doeleinden inclusief facturatie
• aanbod van informatie
• verlenen van advies
• marketing doeleinden
Bij een bezoek aan agimex.be aanvaardt u eveneens ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [a) toestemming, b) noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, c) noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen] van de Algemene Verordening Gegegevens-bescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 a) toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met derden. O.a. banken, kredietverzekeraar (betalingsgegevens), platformen voor direct marketing (vb MailChimp).

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. (o.a. op gebied van boekhouding).
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f). Bovendien heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres info@agimex.be. De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, commission@privacycommission.be.